1

How ประวัติดอยสุเทพ can Save You Time, Stress, and Money.

News Discuss 
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ บทความนี้เกี่ยวกับเขตปกครองส่วนภูมิภาค สำหรับเขตปกครองส่วนท้องถิ่น ดูที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ทางไปร้านจอดรถตรงไปจนสุดจะมีน้ำตกห้วยแก้ว ญี่ปุ่นหน้าร้อนมีอะไรให้เที่ยว ร้อนมากมั๊ย ไปแล้วเที่ยวไหนดีเรามีคำตอบ โดยบริเวณรอบองค์พระธาตุยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานเป็นจำนวนมาก ความเชื่อเหล่านี้ทำให้คนล้านนามีความผูกพันกับพระธาตุ และหาโอกาสไปไหว้พระ... https://www.at-chiangmai.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story